Την ώρα που το  Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σητείας ευχαριστεί θερμά την εταιρία Minoan Group PIc για την συμβολή της στην αντιμετώπιση ενός σημαντικού ζητήματος που παρουσιάστηκε πρόσφατα κι αφορούσε την αδυναμία – λόγω των προβλημάτων που έχει επιφέρει η εφαρμογή της συνδιοίκησης των Νοσοκομείων – προμήθειας πετρελαίου για το Νοσοκομείο μας, το ίδρυμα "ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗ" σφυρίζει αδιάφορα ή δεν έχει πάρει είδηση τι ανάγκες που έχει η τοπική κοινωνία και του νησιού γενικότερα .

Για τη ιστορία, με την συνδρομή της εταιρίας Minoan Group Plc , εξασφαλίστηκε η προμήθεια ενός τόνου πετρελαίου προκειμένου να καλυφθούν οι υπάρχουσες ανάγκες του Ιδρύματος, ενώ η ίδια ποσότητα θα προσφερθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα , κατόπιν σχετικής διαβεβαίωσης της εταιρίας.

Σε μια περίοδο όπου δυστυχώς οι διαμορφούμενες συνθήκες στον χώρο της υγείας δημιουργούν καθημερινά πολλά και σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία του Νοσοκομείου μας , ήταν ιδιαίτερα σημαντική η στήριξη της Minoan Group PIc , ώστε το Νοσοκομείο Σητείας να μπορεί να παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες .


Καστρινός