Δίδεται στη δημοσιότητα, η απάντηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Αθανάσιου Σκορδά στην με Α.Π.5797/14-1-2013 ερώτηση 82 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Αριστεράς και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης και αναθεώρησης του γενικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις («εισπρακτικών εταιρειών»).

Στην απάντησή του ο Υφυπουργός κ. Αθανάσιος Σκορδάς αναφέρει μεταξύ άλλων «…Το Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι αρμόδιο για την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων του ν.3758/2009, όπως ισχύει, περί εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Στο Τμήμα Μητρώου μπορεί ο καταναλωτής – οφειλέτης να υποβάλει καταγγελία για παράβαση των διατάξεων του ως άνω νόμου, η οποία διερευνάται για τη βασιμότητά της.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από τη μελέτη των συλλεχθέντων στοιχείων διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του νόμου 3758/2009 όπως ισχύει, συντάσσεται και αποστέλλεται έγγραφο με το οποίο καλούνται οι καταγγελλόμενες εταιρείες να υποβάλουν υπόμνημα με τις απόψεις τους, σχετικά με τις προσαπτόμενες κατά περίπτωση παραβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ 45/Α). Το υπόμνημα αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση της υπόθεσης για τη στοιχειοθέτηση ή μη της παράβασης και την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 εδάφιο 2, του ν.3758/2009, όπως ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό, έχει κατατεθεί σημαντικός αριθμός καταγγελιών και διαμαρτυριών καταναλωτών.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τις καταγγελίες για τις οποίες ολοκλήρωσε τη διερεύνηση και διαπίστωσε παράβαση των διατάξεων του ως άνω νόμου προέβη στην επιβολή προστίμων ύψους 390.000 ευρώ σε έξι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, σε έναν δανειστή και μία εταιρεία μη εγγεγραμμένη στο μητρώο των εταιρειών ενημέρωσης του άρθρου 7 του ν.3758/2009 όπως ισχύει».

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές ρωτούσαν τους αρμόδιους Υπουργούς εάν πρόκειται να προβούν σε επανεξέταση του γενικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των «εισπρακτικών εταιρειών», με ποιο χρονοδιάγραμμα και εάν ναι, ποιες αλλαγές πρόκειται να κάνουν ώστε το πλαίσιο λειτουργίας να στοχεύει στην αποπληρωμή των οφειλών με πιο «ανθρώπινους» όρους.

Δείτε εδώ την απάντηση του Υφυπουργού