Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Ε.Η) Διοργανώνει Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο αύριο 09 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Καστελάκη Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9 πάρκο Θεοτοκοπούλου.

Το σεμινάριο έχει θέμα: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων. Νέες Αλλαγές στο Φορολογικό Σύστημα . Τεκμήρια Νέα κλίμακα Φορολογίας . Συμπλήρωση όλων των νέων φορολογικών εντύπων και εισηγητής θα είναι ο κ Γιώργος Χριστόπουλος Οικονομολόγος –Φοροτεχνικός 

Σκοπός του Σεμιναρίου:

Το σεμινάριο στοχεύει να παράσχει:

- Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2013.

- Αναλυτικές πληροφορίες για την τρέχουσα φορολογική επικαιρότητα Εφαρμογές Τεκμηρίων και σχεδιαζόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία.

- Εξελίξεις με το νέο φορολογικό νόμο.

- Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που απασχολούν τους συμμετέχοντες και αφορούν τη φορολογία εισοδήματος.