Σε τροχιά διαθεσιμότητας θα βρεθούν το επόμενο διάστημα 13.000 δημόσιοι υπάλληλοι, στο πλαίσιο του δεύτερου κύματος  συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του Δημοσίου. Στο στόχαστρο μπαίνουν, σύμφωνα με τον υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μανούσο Βολουδάκη, 700 από τους περίπου 1.500 φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από 14 υπουργεία.

Στη συντριπτική πλειονότητα πρόκειται για μικρούς φορείς που θα συγχωνευθούν, ενώ για 73 προβλέπεται οριστική κατάργηση. Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των φορέων, θα υπάρξει αξιολόγηση του προσωπικού που απασχολείται σε αυτούς. Οσοι κριθούν πλεονάζοντες θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, δεδομένου μάλιστα πως η δέσμευση έναντι της τρόικας προβλέπει την υπαγωγή σε αυτό 25.000 υπαλλήλων εντός του 2013.

Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η μετακίνησή τους εντός 12μήνου σε άλλες υπηρεσίες οι οποίες έχουν κενές θέσεις, τότε θα απομακρυνθούν οριστικά από το Δημόσιο. Στο διάστημα της διαθεσιμότητας, οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν μόνο το 75% των βασικών αποδοχών τους.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναμένει επί του παρόντος τις παρατηρήσεις των υπουργείων έναντι των προτεινόμενων συγχωνεύσεων και καταργήσεων. Ηδη, έχουν κατατεθεί παρατηρήσεις από τα μισά από τα 14 υπουργεία.

Η διαδικασία της διαβούλευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαρτίου ώστε να προωθηθεί το σχετικό νομοσχέδιο.

in.gr