Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη με θέμα : «Υλοποίηση της κατασκευής του ποδηλατόδρομου-πεζόδρομου στη θέση της εγκαταλελειμμένης αρδευτικής αύλακας ‘ Χάντακας ’» κατέθεσε την Παρασκευή 8/2/2013 ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει ότι ‘‘η μελέτη για την κατασκευή ποδηλατόδρομου-πεζόδρομου στη θέση της εγκαταλελειμμένης αρδευτικής αύλακας « Χάντακας» , η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων (Ν.Α.) Χανίων παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα υλοποίησης. Συγκεκριμένα:

Για τη μελέτη χρηματοδοτήθηκε ο ΟΑΔΥΚ από τη Ν.Α. Χανίων το 2008 αρχικά με το ποσό των 50.000 ευρώ και στη συνέχεια εκταμιεύθηκε από το νομαρχιακό ταμείο το ποσό των 45.000 ευρώ για τον καθαρισμό και την ανάδειξη της αύλακας.

Το 2009 η Ν.Α. Χανίων χρηματοδότησε εκ νέου τον ΟΑΔΥΚ με το ποσό των 200.000 ευρώ για την εκπόνηση μελέτης του περιβαλλοντικού πάρκου της λίμνης της Αγιάς και τμήματος του ποδηλατόδρομου.

Ο ΟΑΔΥΚ τον Ιούλιο του 2009 ανέθεσε την εκτέλεση της μελέτης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με προγραμματική σύμβαση και χρόνο παράδοσης της μελέτης τον Ιούλιου του 2011. Η μελέτη εκπονήθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα στον ΟΑΔΥΚ.

Σε σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΑΔΥΚ τον Σεπτέμβριου του 2012 γνωστοποιήθηκε ότι η μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσιάζει πολλές ασάφειες και παραλείψεις και απαιτείται συμπληρωματική μελέτη για ορισμένα τμήματα του ποδηλατόδρομου.

Τον Οκτώβριο του 2012 έγινε στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας Χανίων νέα σύσκεψη στην οποία καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, στον οποίο είχε ανατεθεί η συμπληρωματική μελέτη του ποδηλατόδρομου, ανέφερε ότι η μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσιάζει πολλές και σοβαρές ελλείψεις που καθιστούν μάταιη κάθε προσπάθεια συμπλήρωσης ή τροποποίησής της. Ανέφερε δηλαδή ότι η μελέτη του ποδηλατόδρομου πρέπει να γίνει εξαρχής.’’

Καταλήγοντας, ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς

" Εάν αληθεύουν όλα τα παραπάνω και αν ναι τι προτίθενται να πράξουν για να υλοποιηθεί το έργο της κατασκευής του ποδηλατόδρομου-πεζόδρομου στη θέση της εγκαταλελειμμένης αρδευτικής αύλακας «Χάντακας», σύμφωνα και με όσα αναφέρει στο με αριθμό πρωτοκόλλου 43352/ΕΥΣΣΑΑΠ2487/20-10-2008 ο τότε Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών."


Συνημμένη: ερώτηση με θέμα «Υλοποίηση της κατασκευής του ποδηλατόδρομου-πεζόδρομου στη θέση της εγκαταλελειμμένης αρδευτικής αύλακας ‘ Χάντακας ’»