Η  Α. Ν. Ε. Κ. ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της διατάραξης των δρομολογίων του Ε/Γ – Ο/Γ ¨ CORAGGIO ¨ εξαιτίας της πρόσφατης απεργίας της ΠΝΟ, η εκτέλεση των επόμενων δρομολογίων του πλοίου, αναμένεται να εκτελεσθεί ως ακολούθως :

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 – 2 – 2013 ΠΑΤΡΑ ( ΑΝ. 08:30 αντί 8 – 2 – 2013 23:59 ) - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ( ΑΦ. 14:45 – AN. 15:00 ) - ΒΕΝΕΤΙΑ ( ΑΦ. 16:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 10 – 2 – 2013 ).

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 – 2 – 2013 ΒΕΝΕΤΙΑ ( ΑΝ. 20:00 αντί 12:00 ) - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ( ΑΦ. 23:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 11 – 2 – 2013 – ΑΝ. 23:15 ) - ΠΑΤΡΑ ( ΑΦ. 06:00 ΤΡΙΤΗ 12 – 2 – 2013 ).

Συνέπεια των ανωτέρω, το δρομολόγιο της 11 – 2 – 2013  ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ & επιστροφή θα μετατεθεί αναλόγως και για το οποίο θα ενημερώσουμε με νεότερο Δελτίο Τύπου.