Με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η ημερίδα ενημέρωσης Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών - Στατιστικών Ανταποκριτών των Δήμων που πραγματοποιήθηκε στο Πολυχώρο Παλιάς Λαχαναγοράς του Δήμου Ηρακλείου με θέμα ¨Ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας των Δήμων¨, παρουσία Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Υπηρεσιακών Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) παρουσία εκπροσώπων τους.

Οι προτάσεις και τα σημαντικά συμπεράσματα της ημερίδας θα τεθούν προς συζήτηση στο προσεχές συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης τόνισε την μεγάλη σημασία της ημερίδας και πόσο απαραίτητο είναι να προσδιοριστεί το ελάχιστο κόστος λειτουργία κάθε Ο.Τ.Α. με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως (πληθυσμός, αριθμός οικισμών, έκταση, ορεινότητα, νησιωτικότητα, κ.α ), για να μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των Τοπικών Κοινωνιών.