Το Δημόσιο θα εκδώσει στις 12 Φεβρουαρίου έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 15η Φεβρουαρίου.

Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια


tovima.gr