Από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, δίνονται οι βροχοπτώσεις που έχουν παρατηρηθεί για το μήνα Ιανουάριο 2013, συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, η μικρότερη βροχόπτωση εμφανίζεται στη Χρυσοσαλίτισσα (42 mm) ενώ η υψηλότερη στον Κακόπετρο (275 mm).

Σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το σύνολο της φετινής βροχόπτωσης για το μήνα Ιανουάριο σχεδόν σε όλες τις περιοχές του Νομού, ήταν μικρότερο από το περυσινό, με εξαίρεση το Αγροκήπιο, όπου φέτος παρατηρήθηκε αύξηση στη βροχόπτωση κατά 62%.


ΠΕΡΙΟΧΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

%

2012

2013

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ

259

156

-40%

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ

121

196

+62%

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ

327

171

-48%

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ

278

188

-32%

ΕΛΟΣ

264

207

-22%

ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟ

105

61

-42%

ΚΑΚΟΠΕΤΡΟ

342

275

-20%

ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ

89

42

-53%