"Ασπίδα" προστασίας για ένα ζευγάρι με τέσσερα ανήλικα παιδιά μπορεί να χαρακτηριστεί η Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης, στα πλαίσια των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 781 και 1 Κ.Πολ.Δ., αφού απαγορεύει:

α) τις Τράπεζες.να προβούν σε οποιανδήποτε ενέργεια που θα μεταβάλλει την υφιστάμενη νομική και πραγματική κατάσταση της ακίνητης περιουσίας των δανειοληπτών
β) απαγορεύει την Τράπεζα, να παρακρατεί από την σύζυγο πέραν των (100,00 Ευρώ ) μηνιαίως, έως την έκδοση αποφάσεως από το Δικαστήριο ( έχει οριστεί στις 28-06-2016.)

Επί της ουσίας της υπόθεσης :

¨Πρόκειται για ένα ζευγάρι έγγαμο, πολύτεκνο ( με τέσσερα παιδιά) ανήλικα, από το Ρέθυμνο, που είχαν δανειστεί από δύο Τράπεζες αμφότεροι , για καταναλωτικά ¨δάνεια και στεγαστικό, συνολικού ποσού χρέους για την οικογένεια περίπου 96.000 ευρώ.

Ο άνδρας είναι άνεργος επιδοτούμενος από τον ΟΑΕΔ, λαμβάνοντας το ποσό των 504 ευρώ/μηνιαίως.Το ζευγάρι διαθέτει κατοικία από 50% έκαστος, αποτελεί την πρώτη και μόνη κατοικία τους και το μοναδικό περιουσιακό τους στοιχείο εκτός από ένα αυτοκίνητο τύπου HUNDAI, με ποσοστό συνιδιοκτησίας μετά της συζύγου του 50%, εμπορικής αξίας 825 ευρώ.

Η γυναίκα είναι δασκάλα, εργαζόμενη ως μόνιμη, σε Δημοτικό Σχολείο του Ρεθύμνου με μισθό 680,57 περίπου μηνιαίως.

Επειδή ο σύζυγος ,έχασε την εργασία του, (εργαζόταν σε Ιδιωτ.επιχείρηση) η οποία λόγω της επιχειρηματικής συρρίκνωσης και της γενικότερης οικονομικής ύφεσης που πλήττει την Χώρα, τον απέλυσε, αλλά και η σύζυγος ως δημόσιος υπάλληλος δέχτηκε μείωση του μισθού της, με συνέπεια την αδυναμία κάλυψης των δανειακών τους υποχρεώσεων, προς τις δύο δανείστριες Τράπεζες, επέλεξαν να κάνουν χρήση του Νόμου 3869/2010, καταθέτοντας σχετική αίτηση στο Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου (μέσω της συνεργαζόμενης με την ΄Ενωση δικηγόρου), αλλά και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, όπου πέτυχαν την τόσο σημαντική απόφαση.