Ιστοσελίδα, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για το σχέδιο «Αθηνά» περί αναδιάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, δημιούργησε το υπουργείο Παιδείας.

Ο ειδικός κόμβος λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την ανασυγκρότηση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]