Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης στην με Α.Π.5798/14-1-2013 ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων, μεταξύ άλλων αναφέρει

«…Οι διατάξεις της αριθμ. 28492/11.05.2009 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ‘Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια’ (ΦΕΚ 931/τ.Β/18.05.2009), όπως συμπληρώθηκε από την αριθμ. 48165/17.08.2009 Απόφαση (ΦΕΚ 1690/τ.Β/17.08.2009), εξακολουθούν να ισχύουν.

Περαιτέρω, το ζήτημα του ελέγχου και των κυρώσεων, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης των παιδικών χαρών με τις τιθέμενες προδιαγραφές, εξετάζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα αναλάβει σχετικά όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες».

Στην ερώτησή του ο κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης ρωτούσε τον Υπουργό εάν έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία της 31/12/2012, εάν ναι με ποια Απόφαση και για πόσο χρονικό διάστημα και εάν όχι σε τι ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει το Υπουργείο σε εφαρμογή του άρθρου 10 (Διαδικασία Ελέγχου-Κυρώσεις) της Υπουργικής Απόφασης 28492/18-5-2009.