Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητήθηκε το νέο περιστατικό εντοπισμού διοξινών σε γερμανικές ζωοτροφές και ζωικά προϊόντα.

Στη συζήτηση που διεξάχθηκε με τον Επίτροπο για την Υγεία και την Πολιτική Καταναλωτών, κ. Τζον Ντάλι, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου κ. Σπύρος Δανέλλης επισήμανε πως το γεγονός ότι το νέο περιστατικό εντοπίσθηκε σε "μια χώρα με παράδοση στην πειθαρχία και τους αξιόπιστους θεσμούς σημαίνει ότι: πρώτον, το σύστημα ελέγχων δεν είναι επαρκώς αυστηρό, στοχευμένο, διαφανές και αντικειμενικό και δεύτερον δεν συνοδεύεται από επαρκή αντικίνητρα-κυρώσεις", ενώ τόνισε ότι "οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν άμεση και πλήρη πληροφόρηση για τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται".

Αναφερόμενος στους αυστηρούς όρους που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. στη γεωργική παραγωγή για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της ευζωίας των ζώων, ο Σπ. Δανέλλης ζήτησε από την Επιτροπή "να διασφαλίσει την απαρέγκλιτη εφαρμογή τους, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η οικονομική κρίση ευνοεί την εξεύρεση αθέμιτων λύσεων στο πρόβλημα του κόστους παραγωγής, εάν δεν θέλει η πολιτική της να περιορισθεί απλώς σε πολιτική που πλήττει την ανταγωνιστικότητα των νομοταγών ευρωπαίων παραγωγών".