Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Γιάννης Ιωαννίδης επισκέφτηκε σήμερα το πρωί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης όπου σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γεώργιο Δεικτάκη πραγματοποίησαν σύσκεψη με τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων της Α.Δ.Κ. με σκοπό την αμφίπλευρη ενημέρωση για τις ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και στον τρόπο που λειτουργούν οι υπηρεσίες μετά από την διαθεσιμότητα των υπαλλήλων.

Οι Δ/ντές όλων των υπηρεσιών έθεσαν υπ όψη του κ. Ιωαννίδη τις δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» σε σχέση με την σημερινή στελέχωσή τους. Οι υπηρεσίες θα επεξεργαστούν προτάσεις , θα τις υποβάλουν στα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δομών που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και θα ολοκληρωθεί το 2013 για όλους τους δημόσιους φορείς.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Δεικτάκης έθεσε στον κ. Ιωαννίδη το θέμα της διαθεσιμότητας. « Ένα θέμα που πρέπει τάχιστα να τακτοποιηθεί είναι αυτό της αποψίλωσης των υπηρεσιών της Α.Δ.Κ.» , ανέφερε ο κ. Δεικτάκης, «και αυτό γιατί οι υπηρεσίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν αφού το προσωπικό το οποίο ήταν εξειδικευμένο, τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί άμεσα» .

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών κ. Ιωαννίδης, θα εξετάσει τη δυνατότητα επίλυσης του θέματος σε υπουργικό επίπεδο.