Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Νοέμβριο 2012 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στην χώρα, ανήλθε σε 1.156 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 197,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 706,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 66,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 63,3% στην επιφάνεια και κατά 65,4 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Σε ότι αφορά στην Κρήτη : Τον Νοέμβριο του 2012 εκδόθηκαν 61 άδειες (-61,4%) που αντιστοιχούν σε επιφάνεια 14,6 χιλ.m2 (- 49.7%) και σε όγκο 47,4 χιλ m3 (- 49.5%)

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.150 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 189,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 676,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 66,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 64,0% στην επιφάνεια και κατά 66,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Σε ότι αφορά στην Κρήτη :Τον Νοέμβριο του 2012 εκδόθηκαν 61 άδειες (-61,4%) που αντιστοιχούν σε επιφάνεια 14,6 χιλ.m2 (- 49.7%) και σε όγκο 47,4 χιλ m3 (- 49.5%)

Δηλαδή τον Νοέμβριο του 2012 δεν υπήρξε η παραμικρή δημόσια οικοδομική δραστηριότητα στην Κρήτη.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Δεκέμβριο 2011 έως τον Νοέμβριο 2012, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 23.826 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.414,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 17.162,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 37,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 34,0% στην επιφάνεια και κατά 32,4% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2010- Νοεμβρίου 2011

Σε ότι αφορά στην Κρήτη : Στο διάστημα Δεκεμβρίου 2011 – Νοεμβρίου 2012 εκδόθηκαν 1392 άδειες (- 34,5%) που αντιστοιχούν σε επιφάνεια 370,1 χιλ μ2 (- 27,5%) και σε όγκο 1265,5 μ3 (- 27,8%).

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Δεκεμβρίου 2011- Νοεμβρίου 2012, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 37,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,4 % στην επιφάνεια και κατά 33,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2010- Νοεμβρίου 2011.

Σε ότι αφορά στην Κρήτη οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι : Άδειες 1374 (- 34,7%). Επιφάνεια 335,1 χιλ μ2 (- 30,8%). Όγκος 1128,3 χιλ μ3 (- 32%).

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ