Να προσκομίσουν νέα συμβόλαια αστικής ευθύνης της EVIMA, καλεί το Επιμελητήριο Ηρακλείου τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στον απόηχο του λουκέτου στην εταιρεία. 

Στην ανακοίνωση του το Επιμελητήριο αναφέρει: 

''Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που έχουν προσκομίσει συμβόλαια αστικής ευθύνης της EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να προσκομίσουν μέχρι τις 8 Μαρτίου 2013 νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια, των οποίων η ισχύς να τελεί σε αδιάλειπτη χρονική συνέχεια με τα ήδη υποβληθέντα, για την έκδοση νέας άδειας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Καλούνται επίσης όσοι ασφαλιστικοί μεσολαβητές δεν έχουν προσκομίσει νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, να το προσκομίσουν στο Επιμελητήριο το συντομότερο δυνατόν για κάθε άδεια που έχουν στην κατοχή τους.

Όσες άδειες ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών δεν καλύπτονται από συμβόλαιο αστικής ευθύνης παύουν να ισχύουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η άδεια που έχει χορηγήσει το Επιμελητήριο Ηρακλείου έληξε την 31.12.2012, η ανανέωσή της πρέπει να γίνει αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως και 31.03.2013 προσκομίζοντας τα εκ του νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά.''