Μπορεί να συνέβαλαν με τους χειρισμούς τους στην εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, όμως τα υψηλόβαθμα στελέχη των τραπεζών συνέχισαν να εισπράττουν πλουσιοπάροχα πριμ.

Οι χώρες της ΕΕ σχεδιάζουν να περιορίσουν το ύψος τους και προτείνουν μεταξύ άλλων να μην υπερβαίνει το μισθό των τραπεζικών. Αυτό προκύπτει από ένα εσωτερικό έγγραφο της Ιρλανδίας, που βρίσκεται το πρώτο εξάμηνο του 2013 στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στην πρόταση προβλέπεται αύξηση του ορίου έως το διπλάσιο του βασικού μισθού των στελεχών με τη σύμφωνη γνώμη των μετόχων του τραπεζικού ιδρύματος. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρεί να θέσει η ΕΕ ένα απόλυτο όριο σε πληρωμή μπόνους.

Μετά την εκδήλωση της κρίσης έγιναν πάντως κάποιες διαφοροποιήσεις στον τρόπο πληρωμής τέτοιων παροχών. Πολλές τράπεζες για παράδειγμα δεν πληρώνουν άμεσα τα πριμ, αλλά σε δόσεις με χρονικό ορίζοντα κάποιων ετών. Η αποπληρωμή γίνεται τελικά μόνον όταν αποδειχθεί επιτυχημένη σε διάρκεια χρόνου μία πρόταση των στελεχών. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η πληρωμή ολόκληρου του πριμ. Με αυτή την πολιτική επιδιώκουν να αποτρέψουν οι τράπεζες την ανάληψη υπερβολικών επιχειρηματικών ρίσκων από τα στελέχη τους με στόχο τα βραχυπρόθεσμα κέρδη.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δέχονται πιέσεις από την κοινή γνώμη, αλλά και από τους μετόχους τους. Οι τελευταίοι αρκούνταν συχνά στο παρελθόν σε χαμηλά μερίσματα και ένα μεγάλο μέρος των κερδών διοχετευόταν στις τσέπες των στελεχών τους. Οι Ιρλανδοί θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους την Πέμπτη σε μία συνάντηση πρεσβευτών, όπου θα συναντήσουν την αντίσταση των Βρετανών.

Το Λονδίνο αποτελεί το σημαντικότερο τραπεζικό κέντρο της Ευρώπη και στο Σίτι πληρώνονται απίστευτα μπόνους με τη δικαιολογία προσέλκυσης των καλύτερων συνεργατών. Γιαυτό και η βρετανική κυβέρνηση αντιτίθεται στον καθορισμό ορίου στα πριμ, θα συναινούσε όμως στην αναβάθμιση των δικαιωμάτων των μετόχων.

Οι νέοι κανονισμοί προβλέπεται να ενσωματωθούν στην τραπεζική συμφωνία Βασιλεία ΙΙΙ, η οποία φιλοδοξεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε μία επανεμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Η εφαρμογή της προβλεπόταν για την αρχή του 2013, αναβλήθηκε όμως για τον Ιανουάριο του 2014.


tanea.gr