Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται από τη ΔΕΗ η διαμόρφωση περισσότερων του ενός εναλλακτικών τιμολογίων για τους πελάτες της Μέσης Τάσης, κάτι το οποίο αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Όπως ειδικότερα γνωστοποιείται με επιστολή του Γενικού Διευθυντή Εμπορίας της Επιχείρησης, Λάζαρου Καραλάζου, προς τη ΡΑΕ, τα εναλλακτικά τιμολόγια αναμένεται να είναι έτοιμα μέσα στο Φεβρουάριο, οπότε και θα ανακοινωθούν.

Υπενθυμίζεται ότι από την απελευθέρωση της Μέσης Τάσης στις αρχές του 2012 η ΔΕΗ προχώρησε στην «ομογενοποίηση» των τιμολογίων της ΜΤ καταργώντας το βιομηχανικό τιμολόγιο, κίνηση η οποία είχε συγκεκριμένη στόχευση: επέφερε ακόμη και μειώσεις στο κόστος των εμπορικών πελατών και ταυτόχρονα επέφερε δραματικές αυξήσεις (έως και 400% στην ισχύ) για τις βιομηχανίες, ιδιαίτερα εκείνες με μεγάλες καταναλώσεις.


energypress.gr