Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ως συντονιστής της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας PVTRIN, και το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης (εταίρος της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας PVTRIN), ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, PVTRIN.

To πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευμένους ηλεκτρολόγους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Στην Τεχνική Επιτροπή του σχήματος PVTRIN συμμετέχουν ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), o Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών (ΠΑΣΥΦ), ο και η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (ΗellasCert).

Το πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστημάτων PVTRIN θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους, ο πρώτος στα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων) και ο δεύτερος στην Αθήνα, σε πιστοποιημένη δομή. Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση, είναι 54 ώρες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εξετάσεων οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν τη σχετική πιστοποίηση. Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων είναι 20 για κάθε εκπαιδευτικό κύκλο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα Χανιά θα ξεκινήσει αρχές Μαρτίου 2013 και θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, ενώ στην Αθήνα θα ξεκινήσει μέσα Μαρτίου 2013. Η συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Φεβρουαρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης που βρίσκεται παρακάτω, όπως και στην ιστοσελίδα του PVTRIN, www.pvtrin.eu, και να το αποστείλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή ταχυδρομικώς (EΛΤΑ, εταιρεία ταχυμεταφορών) στη διεύθυνση:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝ.ΚΑΘ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Χανιά 73100

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PVTRIN»

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους (με ελάχιστο επίπεδο άδειας άσκησης επαγγέλματος όπως αυτό αντιστοιχεί στην 1η Ομάδα, Α’ Ειδικότητα ή μεγαλύτερο επίπεδο) και με 3ετή προϋπηρεσία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή ενός έτους σε εγκαταστάσεις Φ/Β. Η επιλογή των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα θα γίνει με αξιολόγηση των αιτήσεων από επιτροπή αξιολόγησης. Αιτήσεις που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής δεν θα ληφθούν υπόψη. Επικοινωνία: [email protected], τηλ. 28210 37716, 28210 37734.

Για το σχήμα κατάρτισης και πιστοποίησης PVTRIN

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή πολιτική για την Ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές. Η μεγάλη ανάπτυξη του κλάδου δημιουργεί την ανάγκη για σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων τεχνικών, ώστε να διασφαλισθεί η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των συστημάτων.

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία PVTRIN, η οποία στην Ελλάδα υλοποιείται από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείο Κρήτης (Συντονιστής του έργου στην Ευρώπη) και το Παράρτημα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αναπτύσσει -σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς- σχήμα κατάρτισης και πιστοποίησης των τεχνικών που δραστηριοποιούνται στην εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β συστημάτων μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Οδηγίας 2009/28/EΚ.

To σχήμα κατάρτισης και πιστοποίησης PVTRIN ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς για έμπειρους και ειδικευμένους τεχνικούς. Προσφέρει στους εγκαταστάτες:

> εξειδικευμένο πρόγραμμα τεχνικής κατάρτισης για την βελτίωση των τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους
> δυνατότητα μελέτης μέσω διαδικτύου, πρακτικών οδηγών και άλλων χρήσιμων εργαλείων
> αναγνώριση και ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα λόγω της πιστοποίησής τους
> ευκαιρίες απασχόλησης στον κλάδο των ΦΒ

To πρόγραμμα PVTRIN απευθύνεται σε ειδικευμένους ηλεκτρολόγους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PVTRIN περιλαμβάνει τις βασικές αρχές σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης ΦΒ συστημάτων μικρής κλίμακας. Αποτελείται από δύο μέρη -θεωρητικό και πρακτικό- και περιλαμβάνει διαλέξεις σε αίθουσα, ασκήσεις, πρακτική εξάσκηση σε εργαστήρια και εγκαταστάσεις επίδειξης.

Για να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος την πιστοποίηση PVTRIN πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις εξετάσεις PVTRIN. Ο πιστοποιημένος εγκαταστάτης επιβραβεύεται με το σήμα πιστοποίησης «Photovoltaics Certified Installer» (Πιστοποιημένος Εγκαταστάτης ΦΒ). Τα ονόματα των «Πιστοποιημένων Εγκαταστατών ΦΒ», οι οποίοι κατέχουν το πιστοποιητικό PVTRIN, θα δημοσιεύονται σε κατάλογο στην ιστοσελίδα του www.pvtrin.eu.

Στην Τεχνική Επιτροπή του σχήματος PVTRIN συμμετέχουν ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), o Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών (ΠΑΣΥΦ), ο και η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (ΗellasCert).

Περισσότερες πληροφορίες για το σχήμα PVTRIN και για τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου www.pvtrin.eu.

To σχήμα κατάρτισης και πιστοποίησης PVTRIN αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου PVTRIN, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια ‐ Ευρώπη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.