Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, ο Δήμος Αμαρίου και η εταιρεία ΑΜΑΡΙ ΑΕ ΟΤΑ, διοργανώνουν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα την παρουσίαση των προγραμμάτων:

1. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου – υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

2. «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Αμαρίου (Αγία Φωτεινή).

Η παρουσίαση των παραπάνω προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί από το στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ. Θεόδ. Τσαούλη.

Η εκδήλωση εντάσσεται στα πλαίσια λειτουργίας των Γραφείων Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας, που ιδρύθηκαν πρόσφατα από το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, στις έδρες των Καλλικρατικών Δήμων του Νομού, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους, με σκοπό την καλύτερη υποβοήθηση των τοπικών οικονομιών