«Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 και στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για ενιαία, πειθαρχημένη και αποτελεσματική διαχείριση, αλλά και προστασία των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και καλύτερη αξιοποίησή τους, έχει ήδη συνταχθεί σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης περί απευθείας παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος των προαναφερόμενων κοινόχρηστων χώρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.) Α’ βαθμού…» αναφέρει μεταξύ άλλων στην απάντησή του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας σε ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη σχετικά με την απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης.

Στην απάντησή του ο Υπουργός συνεχίζει «…είναι στο τελικό στάδιο της διαδικασίας ελέγχου και επεξεργασίας των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με αυτήν, προκειμένου αυτή να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρε ότι με την με την υπ΄ αρίθμ. 1038460/2439/Β0010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν οι Υφυπουργοί Εσωτερικών-Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπεται η απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Ά Βαθμού.

Η ανωτέρω ΚΥΑ έπαψε να ισχύει από τις 31/12/2012 και ερωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς πότε προβλέπεται να εκδοθεί η νέα ΚΥΑ, αν θα περιέχει αλλαγές και αν ναι ποιες θα είναι αυτές.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών