Με βασικό σύνθημα «η ζωή δεν είναι δηλητήριο προστάτευσε την άγρια ζωή της Κρήτης» ο ΣΕΚΝΗ και τα «Κρητικά Μιτάτα» (μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κτηνοτρόφων Ενάντια στην Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) και το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης, οργάνωσαν Κτηνοτροφική Ημερίδα, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΑΣΗ .

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν από ειδικούς επιστήμονες ήταν

Οι Προοπτικές βιωσιμότητας της κρητικής κτηνοτροφίας.

Πρόγραμμα LIFE+ “Καινοτομίες Ενάντια στην Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων”-Δράση C1 «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κτηνοτρόφων Ενάντια στην Παράνομη Χρήση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων».

Χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων και επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.

Ορθολογική διαχείριση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Βελτίωση ανταγωνιστικότητας της κρητικής κτηνοτροφίας.

Ακολούθησε συζήτηση για θέματα κτηνιατρικής φροντίδας και διατροφής των ζώων.