Από την Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης ανακοινώνεται ότι όλοι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1995 και διαμένουν στους Νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων έχουν υποχρέωση όπως προσέλθουν στην Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης (Καραϊσκάκη και Πιτσουλάκη 2, Πατέλες Ηράκλειο) ή στα ΚΕΠ των ΟΤΑ διαμονής τους το αργότερο έως 28-02-2013, προσκομίζοντας πιστοποιητικό γεννήσεως και την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να συμπληρώσουν Δελτίο Απογραφής.

Ανακοινώσεις έχουν σταλεί σε όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους Δήμους και τα ΚΕΠ των Δήμων. (Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2813400110-112-116-124).

Σε όσους προσέλθουν μετά την προαναφερόμενη προθεσμία θα επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία ενός μηνός και 90 ευρώ πρόστιμο.

(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2813400110-112-116-124).