Οι διασυνδέσεις των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικού, μαζί με την ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων, θα πρέπει να αποτελέσουν τις προτεραιότητες του νέου δεκαετούς προγράμματος για την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό τονίζει στις παρατηρήσεις του ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών (ΕΣΑΗ), ο οποίος εκπροσωπεί τις ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με ισχύ περίπου 2.500 μεγαβάτ.

Όπως επισημαίνεται από τον ΕΣΑΗ, οι επιπτώσεις της σημερινής κατάστασης του δικτύου σε όρους οικονομικών απωλειών είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ετήσιο κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), λόγω του αυξημένου κόστους ηλεκτροπαραγωγής στο μη διασυνδεδεμένο δίκτυο (νησιά και κυρίως Κρήτη και Ρόδος), ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ εκτιμώνται οι απώλειες των γραμμών στην Πελοπόννησο που λειτουργούν στα 150 kV αντί για τα 400 kV.

Ειδικότερα δε για τη διασύνδεση της Κρήτης, ο ΕΣΑΗ εκτιμά ότι έργο αυτό υπηρετεί ταυτόχρονα στόχους αναπτυξιακούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς, αφού η παύση της λειτουργίας των πετρελαϊκών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στο νησί θα οδηγήσει σε μείωση κατά τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο του συνολικού αντιτίμου που καταβάλλουν οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ως τέλη ΥΚΩ, η λειτουργία των μονάδων του διασυνδεμένου συστήματος θα γίνει αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη, άρα θα υπάρξει μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ θα μειωθούν και οι εκπεμπόμενοι ρύποι, λόγω παύσης λειτουργίας των ρυπογόνων μονάδων μαζούτ στο νησί.

Τέλος θα επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση του σημαντικού δυναμικού ανανεώσιμων πηγών, το οποίο διαθέτει η Κρήτη.

Έτσι ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι λόγω της εξαιρετικής σημαντικότητας του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα θα πρέπει να συντμηθεί σημαντικά, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες σχετικές μελέτες και συντονίζοντας αποτελεσματικά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία αδειοδότησης.

Τέλος, ο ΕΣΑΗ αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με την χωροθέτηση και αδειοδότηση των έργων υποδομής στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα τεράστιες χρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων. Αυτά προκύπτουν λόγω αντιδράσεων τοπικών φορέων, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν ελλειπή ή στρεβλή πληροφόρηση.

Κατά συνέπεια, και με δεδομένο ότι τα έργα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς είναι έργα εθνικής σημασίας, ο Διαχειριστής του Δικτύου Μεταφοράς –ΑΔΜΗΕ, θα πρέπει να αναλάβει να κινητοποιήσει τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες αυτές φορείς, όχι μόνο σε επίπεδο αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης, περιφέρειας και ΟΤΑ, αλλά και στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο.

euro2day.gr