Στα πλαίσια των καθηκόντων του και σε εφαρμογή των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, το Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ενημερώνει τους πολίτες ότι διαθέτει Βιβλιάρια Υγείας του Παιδιού (ΒΥΠ), τα οποία παρέλαβε από το Υπουργείου Υγείας, και ως εκ τούτου καλούνται όσοι κατέχουν άτυπο ή φωτοτυπημένο τμήμα του ΒΥΠ, ή ακόμα όσοι το έχουν χάσει, να προσέλθουν στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για την αντικατάσταση του με το νέο επίσημο και έγκυρο που χορηγείται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε το 28213-44210.