Τα δυσμενέστερα των αναμενόμενων στοιχεία για το γερμανικό και το γαλλικό ΑΕΠ οδηγούν σε πτώση το ευρώ και τα ευρωπαικά χρηματιστήρια, καθώς θέτουν εν αμφιβόλω την ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρωζώνης κατά το πρώτο τρίμηνου του 2013.

Η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,6% στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 (σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο), σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοση μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση το 2009. Πιο ανησυχητικό για το Βερολίνο είναι ότι η μείωση του ΑΕΠ προήλθε κυρίως από τον εξαγωγικό τομέα, ο οποίος είναι η μηχανή της γερμανικής οικονομίας. Η γαλλική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3%, επίσης λίγο χειρότερα του αναμενόμενου. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η Ευρωζώνη μπορεί να παραμείνει σε ύφεση το πρώτο τρίμηνο του 2013. Η απόδοση των γερμανικών ομολόγων παρέμεινε σταθερή στο 1,67% (για τους 10ετείς τίτλους).

Η οικονομία της Ευρωζώνης συνολικά συρρικνώθηκε κατά 0,6% στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 0,9% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011. Η ιαπωνικά οικονομία σημείωσε, επίσης, ύφεση. Το ΑΕΠ της μειώθηκε κατά 0,1% στο τέταρτο τρίμηνο του 2012, συντρίβοντας τις προσδοκίες για επιστροφή της οικονομίας σε ήπια ανάκαμψη.

 

skai.gr