Στις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες σημειώθηκε η μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας περιλαμβάνεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat που δημοσιεύθηκε χθες και η οποία διαπιστώνει σημαντική μείωση της κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδέοντάς την με την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση, η ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ μειώθηκε από τους 1,800 εκ τόνους ισοδύναμου πετρελαίου το 2008, στους 1,700 εκ ισοδύναμου πετρελαίου το 2011.

Συνολικά δηλαδή, την περίοδο 2008-2011, η ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ των «27» μειώθηκε κατά 6%.

Από τους «27», μόλις 4 κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση στην ενεργειακή κατανάλωση ενώ «23» κράτη μέλη δήλωσαν μειώσεις.

Οι μεγαλύτερες πτώσεις στην ενεργειακή κατανάλωση διαπιστώθηκαν στη Λιθουανία (-24.5%), στην Ιρλανδία και την Ελλάδα (-12.3%), στη Ρουμανία (-10.2%), στην Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο (-9.4%).

Μάλτα και Εσθονία είχαν αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης 16.9% και 4.8% αντίστοιχα.

Παράλληλα, η έκθεση δίνει στοιχεία σχετικά με την ενεργειακή εξάρτηση των χωρών της ΕΕ, το ποσοστό της οποίας, όπως προκύπτει, κατά την περίοδο 2008 – 2011 παρέμεινε σταθερό στο 54%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό εξάρτησης στις εισαγωγές ενέργειας ήταν στη Μάλτα (101%), στο Λουξεμβούργο (97%) και στην Κύπρο (93%).

Αντίθετα, οι λιγότερο εξαρτημένες χώρες ήταν η Εσθονία (12%), η Ρουμανία (21%) και η Τσεχία (29%).


energypress.gr