Η Εταιρείας «Σύμπραξη Ρεθύμνου», ανακοίνωση προς ενημέρωση στους ωφελούμενους του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» ότι θα πραγματοποιήσει μία έναντι πληρωμή στους εργαζομένους στην Κοινωφελή Εργασία στο νομό Ρεθύμνου.

Συγκεκριμένα θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των ωφελουμένων το ποσό των 300,00 Ευρώ για τους εργαζόμενους στην Α’ φάση του προγράμματος και το ποσό των 625,00 Ευρώ για τους εργαζομένους στην Β’ φάση ως έναντι πληρωμή για τον τελευταίο μήνα απασχόλησης. Οι πληρωμές θα λάβουν χώρα την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου.

Με την συγκεκριμένη πληρωμή το ποσό που έχει διατεθεί από τον Φορέα μας συνολικά σε μισθούς στους ωφελούμενους τους Προγράμματος είναι 1 Εκατομμύριο ευρώ ακριβώς.