Κλιμάκια του υπουργείου Οικονομικών πραγματοποίησαν προσωρινούς ελέγχους σε 21.057 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για την απόδοση του Φ.Π.Α. μέσα στο 2012.

Από τους φόρους που βεβαιώθηκαν μετά τους ελέγχους εισπράχθηκε το 29,4%, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί μέσα στους επόμενους μήνες λόγω της είσπραξης των υπολοίπων δόσεων από τις συνολικά έξι που προβλέπονται για την εξόφληση ποσών που βεβαιώνονται ύστερα από προσωρινό έλεγχο Φ.Π.Α.zougla.gr