Η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις, οι οποίες είχαν τεθεί ως αιρέσεις της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της Eurobank, πληρώθηκαν.

Συγκεκριμένα, ελήφθησαν οι αναλυτικώς αναφερόμενες στο οικείο Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Τράπεζας της Ελλάδος (τόσο από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος όσο και από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικών Ασφαλίσεων), του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι σήμερα ολοκληρώνεται η προθεσμία που είχε δοθεί στους μετόχους της Eurobank προκειμένου να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για ανταλλαγή 100 μετοχών της Eurobank με 58 μετοχές της Εθνικής.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η αποδοχή της πρότασης θα πρέπει να γίνει μέχρι σήμερα, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εθνικής που θα προκύψουν από τη διαδικασία θα αρχίσει από τις 27 Φεβρουαρίου.

Oι βασικοί μέτοχοι του ομίλου Λάτση, που ελέγχουν περίπου το 44% της Eurobank έχουν ήδη αποδεχθεί την πρόταση της Εθνικής οπότε η συμφωνία συγχώνευσης θεωρείται δεδομένη, από τους τραπεζικούς αναλυτές.real.gr από ΑΠΕ-ΜΠΕ