Επιταχύνθηκε, εντός του 2012, η πτώση των τιμών των ακινήτων, στο σύνολο της χώρας, ενώ η μέση σωρευτική μείωση από το 2007, έχει φτάσει στο 26,3%.

Παράλληλα σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κάθετη πτώση καταγράφουν και οι πωλήσεις ακινήτων, αφού το ενδιαφέρον για επενδύσεις στο real estate έχει συρρικνωθεί λόγω της ύφεσης και της αβεβαιότητας που κυριαρχεί στην οικονομία.

Η πτώση των εμπορικών τιμών των ακινήτων θα επηρεάσει αντίστοιχα και τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, εν όψει της αναπροσαρμογής τους εντός του Μαρτίου. Η αρμόδια επιτροπή που είχε συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών θα παραδώσει το πόρισμά της στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, στο οποίο θα καταγράφονται οι μεταβολές και το τρέχον ύψος των εμπορικών αξιών των ακινήτων, σε ολόκληρη τη χώρα.

Με βάση το πόρισμα, το ΥΠΟΙΚ θα προσδιορίσει το ύψος των αντικειμενικών αξιών, και όπως έχει δεσμευτεί ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, στις περιοχές που οι εμπορικές τιμές είναι χαμηλότερες από τις αντικειμενικές αξίες, οι «τιμές εφορίας» θα μειωθούν. Σύμφωνα με το μνημόνιο, οι αντικειμενικές αξίες πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις τιμές αγοράς.

Σημειώνεται ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών έγινε το Μάρτιο του 2007 και συμπληρώνεται εξαετία, στη διάρκεια της οποίας όμως οι εμπορικές τιμές υποχώρησαν σε αντίθεση με άλλες περιόδου, που οι τιμές των ακινήτων, κινούνταν μόνιμα ανοδικά.

Νέα βουτιά τιμώνΣημαντική μείωση κατέγραψαν οι τιμές των ακινήτων στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους, αλλά και τα προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει η Τράπεζα της Ελλάδος από τις εμπορικές τράπεζες, οι μέσες τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το δ' τρίμηνο του 2012 εκτιμάται ότι ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 13,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Στο γ' τρίμηνο του 2012, ο ρυθμός μείωσης των τιμών των διαμερισμάτων ήταν 12,6%, στο β' τρίμηνο, 10,8% και στο πρώτο τρίμηνο 6,6%.

Συνολικά το 2012, οι μέσες τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν 11,7% σε σύγκριση με το 2011, το 2011 κατέγραψαν μείωση 5,5%, ενώ το 2010 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 4,7%.

Ο σχετικός δείκτης τιμών που κατήρτισε η Τράπεζα της Ελλάδος, με έτος βάσης το 2007 όταν ο δείκτης ήταν στις 100 μονάδες, στο τελευταίο τρίμηνο του 2012, βρέθηκε στο 73,7 μονάδες και καταγράφει μια σωρευτική μείωση κατά 26,3% στην τελευταία πενταετία.

Ταχύτερη ήταν η μείωση των τιμών των παλαιών διαμερισμάτων σε σχέση με τα νεόδμητα.

Στο δ' τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 οι τιμές των καινούργιων διαμερισμάτων (ηλικίας έως 5 ετών) μειώθηκαν κατά 11,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, ενώ η μείωση των τιμών των παλαιών διαμερισμάτων έφτασε στο 14,6% κατά την ίδια σύγκριση.

Για το σύνολο του 2012, η μείωση των τιμών σε σχέση με το 2011 ήταν 11,8% για τα «νέα» διαμερίσματα, έναντι 5,0% το 2011, ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 11,6% το 2012, έναντι 5,8% το 2011.

Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 11,8% το 2012, κατά 6,4% το 2011 και κατά 3,2% το 2010. Συγκριτικά με το 2007, οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν υποχωρήσει κατά 27,4%.

Στη Θεσσαλονίκη η μείωση ήταν ταχύτερη. Το 2012 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 13,7%, το 2011 κατά 6,8%, ενώ το 2010 η μείωση ήταν τα 7,4%. Σωρευτικά από το 2007 η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη έφτασε στο 32,9%.

Στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 10,9% το 2012, 4,1% το 2011 και 5,3% το 2010. Οι σωρευτικές απώλειες από το 2007, έφτασαν στο 24,1%.

Στις λοιπές περιοχές της χώρας, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 11,4% το 2012, 4,4% το 2011 και 5,8% το 2010.

Ανά περιοχή

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το δ' τρίμηνο του 2012 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2011 κατά 13,1% στην Αθήνα, 14,7% στη Θεσσαλονίκη, και 12,9% τόσο στις άλλες μεγάλες πόλεις όσο και στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Συρρίκνωση συναλλαγών

Σε πτώση βρέθηκαν οι συναλλαγές επί ακινήτων στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 και συνολικά στο προηγούμενο έτος.

Πρόκειται για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιοδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, εγγραφή εξασφάλισης για στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη κ.λπ.).

Ειδικότερα οι εκτιμήσεις - συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος έφθασαν το δ' τρίμηνο του 2012 σε 9.500, έναντι 5.400 το γ' τρίμηνο, 6.700 το β' τρίμηνο και 6.500 το α΄ τρίμηνο του 2012.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, η αύξηση του αριθμού των εκτιμήσεων στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 είναι αποτέλεσμα της απόφασης ορισμένων μεγάλων εμπορικών τραπεζών για την επανεκτίμηση σημαντικού μέρους των οικιστικών ακινήτων τους, τα οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης ή εξασφάλισης χορηγούμενων δανείων.

Αλλωστε προσθέτει, πως σε ολόκληρο το 2012 ο αριθμός των εκτιμήσεων αυτών διαμορφώθηκε σε 28.200 καταγράφοντας σημαντική μείωση κατά 34,2% έναντι του 2011, που οι εκτιμήσεις είχαν διαμορφωθεί σε 42.800.

Επίσης το 2011, οι εκτιμήσεις είχαν μειωθεί κατά 42,5%, σε σύγκριση με το 2010.

Εξάλλου ο όγκος των οικιστικών ακινήτων που αφορούσαν οι εκτιμήσεις - συναλλαγές (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) ήταν αυξημένος κατά 14,5% το δ' τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2011. Για ολόκληρο το 2012 ο όγκος αυτός μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 33,6%, έναντι ακόμη μεγαλύτερης μείωσης κατά 39,8% το 2011.

Η αξία των οικιστικών ακινήτων τα οποία αφορούσαν οι εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν το δ' τρίμηνο του 2012 μειωμένη κατά 2,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2011.

naftemporiki.gr/Πανος Κακούρης