Το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» – ΕΦΕΠΑΕ συνδιοργανώνουν, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ πουμε θέμα: παρουσίαση προγράμματος: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναίκειας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 19:00 στο Επιμελητήριο Χανίων  (Ελευθερίου Βενιζέλου 4).

Η ενημέρωση για το πρόγραμμα θα γίνει από στελέχη της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.