Στην Αθήνα, θα μεταβεί ο Διοικητής της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης Αντώνης Γρηγοράκης προκειμένου να παρευρεθεί και να συμμετέχει, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, στις εργασίες της 24ης Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18.2.2013 και ώρα 13.00, στην αίθουσα συνεντεύξεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.