Ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Παραγωγών Εκτός Εποχής Κηπευτικών και Αγροτικών Δραστηριοτήτων Φυτικής Παραγωγής Ιεράπετρας συμμετέχοντας στον Πανελλαδικό ξεσηκωμό για τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και στο Πανλασιθιώτικο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας των αγροτών στον κόμβο του Αγίου Νικολάου σήμερα το μεσημέρι, απέστειλαν ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη με το οποίο ζητούν:

-Ρύθμιση των αγροτικών δανείων από όλες τις τράπεζες με τριετή περίοδο χάριτος, οριστική διαγραφή τόκων.

-Πάγωμα των πλειστηριασμών στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για μια τριετία .

-Σύνταξη για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες από τα 65 και για τις αγρότισσες από τα 62 έτη.

-Εφαρμογή του μέτρου τήρησης βιβλίων και στοιχείων σταδιακά με όριο απαλλαγής:
τις 100.000 ευρώ για το 2014
τις 70.000 ευρώ το 2015
τις 50.000 ευρώ το 2016

- Να παραμείνει η επιστροφή του ΦΠΑ στο 11%

- Να εξαιρεθούν οι αγρότες από την εφαρμογή τέλους επιτηδεύματος (650,00 € ετησίως ) ώστε να μη δημιουργούνται αγρότες δύο ταχυτήτων φορολόγησης, δηλαδή απαλλασσόμενοι από βιβλία και υπόχρεοι σε βιβλία, οι μεν να εξαιρούνται και οι δε να υποχρεούνται.

-Διεκδίκηση από κοινοτικούς πόρους που αδρανούν, επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων στις μεταφορικές εταιρίες για το κόστος μεταφοράς, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές και τα εξαγώγιμα προϊόντα.

-Χαρακτηρισμός της Κρήτης ως νησιωτική περιοχή.

-Διασφάλιση της μεταφοράς των προϊόντων μας με νομοθετική ρύθμιση και αλλαγή της υφιστάμενης νομοθεσίας.

-Επίσπευση των διαδικασιών παραχώρησης χρήσης γεωργικής γης, εκκλησιαστικής και δημόσιας σε μικροκληρούχους, ακτήμονες, νέους αγρότες & νεοεισερχόμενους από άλλες εργασίες στο αγροτικό επάγγελμα, εφόσον τηρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.

-Επίσπευση των πληρωμών που καθυστερούν αδικαιολόγητα του μέτρου 121 εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τους δικαιούχους αγρότες.

- Δυνατότητα έκδοσης κάρτας ανεργίας και σε ασφαλισμένους ΟΓΑ, οι οποίοι, είτε δεν έχουν κλήρο, είτε από οικονομική δυσπραγία έχασαν τη γη τους, είτε δεν έχουν δυνατότητα να μισθώσουν γεωργική γη.Η έκδοση κάρτας θα τους δίνει το δικαίωμα να εργαστούν σε αγροτικές επιχειρήσεις και μάλιστα με δυνατότητα επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας από προγράμματα του ΟΑΕΔ, καθώς επίσης θα συνδράμει στη δημιουργία βάσης δεδομένων ανέργων αγροτών, επιτρέποντας την εσωτερική μετανάστευση σε περιοχές με ανάγκες εργατικού δυναμικού.

- Όπως ο τουριστικός κλάδος, βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, επιδιώκει μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, έτσι και εμείς, απαιτούμε να επανεξεταστεί το πάγια αίτημα του αγροτικού κλάδου, για παρόμοια μείωση σε αγροτικά εφόδια, μηχανήματα και πάγιο εξοπλισμό.

-Πετρέλαιο τράνσιτ όπως στους αλιείς και στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων .

-Επέκταση του νυχτερινού τιμολογίου της ΔΕΗ για όλο το 24ωρο και για όλους τους αγρότες.

-Να προσαρμοστούν η αγοροπωλησίες αγροτικών προϊόντων στα νέα δεδομένα.

-Δημιουργία ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου στην Κρήτη για όλα τα αγροτικά προϊόντα.

Σχετικά με την φορολόγηση των αγροτεμαχίων:

Οι κατηγορίες που απαιτούμε να χωριστούν τα αγροτεμάχια είναι οι εξής :

Καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια που ο ιδιοκτήτης είναι Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότης

Χέρσα αγροτεμάχια που ο ιδιοκτήτης είναι Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότης

Καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια που ο ιδιοκτήτης δεν είναι Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότης

Χέρσα αγροτεμάχια που ο ιδιοκτήτης δεν είναι Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότης

Οι προτάσεις μας για κάθε κατηγορία ξεχωριστά είναι :

Κατηγορία 1η :Καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια που ο ιδιοκτήτης είναι Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότης

Χωρίς φορολόγηση, μιας και δεν γίνετε να φορολογείτε το <<εργαλείο>> δουλειάς και εσόδων του επαγγελματία, κάτι που ισχύει και στα υπόλοιπα επαγγέλματα. Για παράδειγμα, δεν φορολογείτε το κλαρκ που έχει μια επιχείρηση, φορολογούνται τα έσοδα που παρουσιάζει η επιχείρηση.

Κατηγορία 2η : Χέρσα αγροτεμάχια που ο ιδιοκτήτης είναι Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότης
Ένταξη των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων σε καθεστώς κανονικής φορολόγησης, μιας και δεν νοείτε, κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότης, να έχει στην κατοχή του, χέρσα Γη.

Κατηγορία 3η :Καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια που ο ιδιοκτήτης δεν είναι Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότης
Ένταξη των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων σε καθεστώς κανονικής φορολόγησης.

Κατηγορία 4η :Χέρσα αγροτεμάχια που ο ιδιοκτήτης δεν είναι Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότης
Στην κατηγορία αυτή, προτείνομε ξεχωριστό συντελεστή φορολόγησης. Ο συντελεστής αυτός θα προκύπτει με βάση τις φορολογικές εισροές που αποδίδονται από όμορες γειτονικές καλλιέργειες και πάντα θα υπολογίζετε η ανώτερη τιμή.

Παράδειγμα : Σε περιοχή που υπάρχει θερμοκηπιακή καλλιέργεια και ταυτόχρονα και κάποια άλλη (πχ ελιές), ως συντελεστής θα υπολογίζετε ο ανώτερος, δηλαδή οι εισροές που προκύπτουν από τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Σκοπός της διαφοροποίησης του συντελεστή (προς τα επάνω) για την κατηγορία αυτή, είναι να καταστεί ασύμφορη η κατοχή χέρσας γης για τους μη κατά κύριο Επάγγελμα Αγρότες, αφού από την στιγμή που δεν καλλιεργείτε το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, δεν έχει από την μια έσοδα και από την άλλη θα έχει υψηλό συντελεστή φορολόγησης.

Αν συμβεί αυτό, πρακτικά σημαίνει, ότι κρίνεται ασύμφορη η κατοχή του, με απώτερο σκοπό να περάσει σε αγροτικά χέρια, αλλά όχι με τις εξωφρενικές τιμές οι οποίες ισχύουν μέχρι και τώρα.

Σε ότι αφορά την φορολόγηση ενοικιασμένων ή με σύμβαση επίμορτου αγροληψίας (συμισιακών) αγροτεμαχίων, να ισχύσει ότι και παραπάνω με αποδέκτη τον ιδιοκτήτη.

Λεωνίδας Κουδουμογιαννάκης