Η τεχνολογική και πολιτισμική ωρίμανση που επικύρωσε η εποχή του web 2.0 καθιστά το ερώτημα της συμμετοχής των χρηστών στην παραγωγή ειδήσεων και πληροφοριών, πιο επίκαιρο από ποτέ.

Το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην προΰωνιζόμενη άρση του διαχωρισμού μεταξύ πομπού και αποδέκτη, παραγωγού και κοινού, δημοσιογράφου και χρηστή με απώτερο στόχο τη συμμετοχή των χρηστών στη δημοσιογραφική διαδικασία.

Στο πλαίσιο εκπόνησης μεταδιδακτορικού προγράμματος το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ζητεί τη συνδρομή των αναγνωστών για τη διεξαγωγή έρευνας με θέμα: «Συμμετοχική Δημοσιογραφία: Χρήσεις και Ικανοποιήσεις των Χρηστών για τη Συλλογή, Παραγωγή και Διανομή Ειδήσεων, Πληροφοριών και Απόψεων».

Όσοι αναγνώστες επιθυμούν μπορούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο στον εξής σύνδεσμο του ΑΠΘ:

http://edu.surveygizmo.com/s3/1160879/b