Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα μπορεί να εισπραχθεί από τις τράπεζες ο επιπλέον φόρος 5% που προέκυψε από την αύξηση του φόρου καταθέσεων στο 15% από 10% και να αποδοθεί στο Δημόσιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει ο δικαιούχος να καταβάλει ο ίδιος τον επιπλέον φόρο 5% με δήλωση στη ΔΟΥ του μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα με τη σχετική βεβαίωση που θα του χορηγήσει η τράπεζα.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τη Δευτέρα, αναφέρεται ότι «με το Δελτίο Τύπου της 15-01-2013, η ΕΕΤ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι με το νέο φορολογικό νόμο (Ν. 4110/2013) αυξήθηκε αναδρομικά από 01-01-2013 ο συντελεστής φορολόγησης των τόκων καταθέσεων, των ομολόγων και των λοιπών επενδυτικών προϊόντων από 10% σε 15%. Κατόπιν αυτού, από την 14-01-2013 τα πιστωτικά ιδρύματα θα προβαίνουν αναδρομικά στην παρακράτηση φόρου με το νέο συντελεστή, για τους τόκους που καταβλήθηκαν, πιστώθηκαν ή προέκυψαν από την 01-01-2013, ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αφορούν».

Όπως επισημαίνει η ΕΕΤ, με τη νέα εγκύκλιο του (ΠΟΛ. 1023/11-02-2013), το υπουργείο Οικονομικών έδωσε οδηγίες για την είσπραξη του επιπλέον φόρου 5% από τις τράπεζες, εφόσον αυτό είναι εφικτό, και την απόδοσή του στο Δημόσιο έως το τέλος Μαρτίου.

Σε αντίθετη περίπτωση, υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει ο δικαιούχος να καταβάλει ο ίδιος τον επιπλέον φόρο 5% με δήλωση στη ΔΟΥ του μέχρι το τέλος Μαρτίου. Για το σκοπό αυτό, η τράπεζά του υποχρεούται να του χορηγήσει σχετική βεβαίωση.

Η ΕΕΤ καλεί τους πελάτες των τρραπεζών, καταθέτες και επενδυτές, να επικοινωνήσουν με την τράπεζά τους για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και την τακτοποίηση τυχόν σχετικών εκκρεμοτήτων τους ή τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης.in.gr