Στις διαφορετικές απόψεις των εμπλεκομένων φορέων, αποδίδει το υπουργείο Εργασίας την καθυστέρηση που υπήρξε στην εφαρμογή διάταξης που είχε ψηφιστεί από το 2011, σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε αυτοαπασχολούμενους.

Έγγραφο του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 12 Φεβρουαρίου, αναγνωρίζει ότι ο Ν. 3986/2011 προβλέπει τη δημιουργία στον ΟΑΕΔ Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένων, με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και με σκοπό τη χορήγηση βοηθήματος ανεργίας στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

Αναφέρει, επίσης, ότι από 1ης Ιανουαρίου 2011 έχει θεσπιστεί η μηνιαία εισφορά ποσού 10 ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών φορέων «Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών» (ΟΑΕΕ), «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων» (ΕΤΑΑ), ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, υπέρ του λογαριασμού αυτού.

Όπως, όμως, διευκρινίζει ο κ. Βρούτσης, «η Υπουργική Απόφαση, που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις για την υλοποίησή τους, δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί έως σήμερα δεδομένου ότι χρειαζόταν η γνώμη των ΔΣ των αρμοδίων οργανισμών και η γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) και οι διαδικασίες αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί, επειδή υπήρχαν διαφορετικές απόψεις των εμπλεκομένων φορέων για την εφαρμογή της διάταξης».

Ωστόσο, ο κ. Βρούτσης τονίζει ότι το ζήτημα θα διευθετηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς «οι υπηρεσίες του υπουργείου και οι εμπλεκόμενοι ασφαλιστικοί φορείς εργάζονται συστηματικά για το ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποσαφηνιστούν ουσιώδη θέματα που αφορούν στον χαρακτηρισμό των ελευθέρων επαγγελματιών ως ανέργων, στον τρόπο είσπραξης της εισφοράς και στον αρμόδιο οργανισμό που θα καταβάλει το εν λόγω βοήθημα ανεργίας».

 

in.gr