Η Κομισιόν κάλεσε, την Τετάρτη, τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ να ενισχύσουν τις κοινωνικές επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, αναγνωρίζοντας, παράλληλα, ότι για τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τα περιθώρια ελιγμών είναι «μικρά».

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κατά πόσο μπορεί να συνδυαστεί η παρατεταμένη πολιτική λιτότητας που εφαρμόζεται σε χώρες όπως η Ελλάδα, με τις προσπάθειες για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, ο επίτροπος Απασχόλησης, Λάσλο Άντορ, παραδέχτηκε ότι η κοινωνική πραγματικότητα μιας χώρας δεν μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από την πραγματικότητα της οικονομίας της.

Τόνισε, ωστόσο, ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα, «θα πρέπει να αναζητείται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, εθνικών και ευρωπαϊκών, μέσα στα όρια που θέτουν η πολιτική προσαρμογή και η πολιτική λιτότητας».

Συνεχίζοντας, ο κ. Άντορ επισήμανε ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εργάζονται για να διασφαλίσουν την άμεση αξιοποίηση των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα.

Ο Λάσλο Άντορ υπενθύμισε, επίσης, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις διασφαλίστηκε επιμήκυνση της χρηματοδότησης, προκειμένου να στηριχθούν ζωτικές κοινωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι η Επιτροπή εργάζεται με τις ελληνικές αρχές για την οικοδόμηση και ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι σημαντικότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η ΕΕ, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, είναι τα υψηλά επίπεδα χρηματοοικονομικών δυσχερειών, η αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το ρεκόρ της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων. Στα παραπάνω προστίθεται η πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού και της μείωσης του ενεργού πληθυσμού, που θέτουν σε δοκιμασία τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των εθνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η δέσμη των μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις περιλαμβάνει συστάσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και ολοκληρωμένη προσέγγιση των κοινωνικών επενδύσεων υπέρ των παιδιών. Τονίζει, επίσης, ότι η δέσμη των μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Επίκεντρο αυτής της πολιτικής είναι:

- Η εξασφάλιση της ανταπόκρισης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στις ανάγκες των ανθρώπων σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για να περιοριστεί ο κίνδυνος κοινωνικής κατάρρευσης.

- Απλουστευμένες και καλύτερα στοχοθετημένες κοινωνικές πολιτικές για την εξασφάλιση επαρκών και βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Ορισμένες χώρες έχουν καλύτερα κοινωνικά αποτελέσματα από άλλες, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν παρόμοιους προϋπολογισμούς και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια για αποτελεσματικότερη κοινωνική πολιτική δαπανών.

- Η αναβάθμιση των στρατηγικών για την ενεργητική ένταξη στα κράτη- μέλη. Οι οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών και η εκπαίδευση, η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης, η κατάρτιση και η βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, τα στεγαστικά επιδόματα και η προσβάσιμη υγειονομική περίθαλψη είναι όλοι, τομείς με ισχυρή διάσταση κοινωνικών επενδύσεων.

in.gr