Σε καθεστώς παρακολούθησης με πιθανές αρνητικές συνέπειες (credit watch negative) έθεσε ο οίκος Fitch την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου (ΑΑ-).

Η Fitch έθεσε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου σε καθεστώς παρακολούθησης με πιθανές αρνητικές συνέπειες, συνδέοντας για πρώτη φορά το rating της Κύπρου, με αυτό της Ελλάδας. Η διαβάθμιση για τη χώρα παραμένει αμετάβλητη στο ΑΑΑ και για το βραχυπρόθεσμο δείκτη IDR F1+.

Η αξιολόγηση της Κύπρου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2011 και θα εστιαστεί τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα, περιλαμβανομένων αυτών που προκύπτουν από τα συνταξιοδοτικά σχέδια και τους οικονομικούς, χρηματοοικονομικούς και τραπεζικούς κινδύνους που προκύπτουν λόγω των σχέσεων με την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον οίκο η υποβάθμιση, σε περίπτωση που υλοποιηθεί, δεν θα είναι πέραν της μίας βαθμίδας.

 Να υπενθυμίσουμε ότι η ανακοίνωση των Fitch ακολουθεί αυτοί των Moody’s που ανακοίνωσαν την προηγούμενη Πέμπτη ότι θέτουν τη διαβάθμιση της Κύπρου και των κυπριακών τραπεζών σε αρνητικό ορίζοντα, εκτιμώντας ότι τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά προβλήματα δεν επιλύνονται με τα μέτρα εξυγίανσης που προωθούνται.