Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης), στο πλαίσιο συμπλήρωσης και επικαιροποίησης του Μητρώου Εκπαιδευτών, καλεί τους ενδιαφερόμενους πιστοποιημένους εκπαιδευτές (ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ, ΕΦΕΤ) να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Έντυπη Αίτηση (Παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία)

2.Βιογραφικό Σημείωμα (παρέχεται ειδική φόρμα)

3.Βεβαιώσεις (ως αποδεικτικά των όσων αναγράφονται στο βιογραφικό):

3.1Σπουδών

3.2Επαγγελματικής Εμπειρίας

3.3Διδακτικής εμπειρίας

3.4Ξένων γλωσσών (με πιστοποίηση)

3.5Γνώση Η/Υ (με πιστοποίηση)

3.6 Συμμετοχή σε συνέδρια-σεμινάρια, δημοσιεύσεις, συγγραφικό    έργο κ.ά.

3.7          Ειδικές γνώσεις σε σχέση με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

4.Αριθμός Μητρώου Εισηγητή ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ               ή/και

5.Αριθμός Μητρώου Εισηγητή ΕΦΕΤ                        ή/και

6.Αριθμός Μητρώου Εισηγητή ΕΟΠΠΕΠ

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Ειδικότερα:

√Στα προγράμματα ΛΑΕΚ έχουν δικαίωμα να διδάξουν μόνον όσοι έχουν αποκτήσει αριθμό Μητρώου Εισηγητή ΛΑΕΚ (ΟΑΕΔ) (πληροφορίες στον ηλεκτρονικό κόμβο http://laek.oaed.gr).

√Στα προγράμματα ΕΦΕΤ έχουν δικαίωμα να διδάξουν μόνον όσοι έχουν ενταχθεί στο επικαιροποιημένο Μητρώο του ΕΦΕΤ (πληροφορίες στον ηλεκτρονικό κόμβο www.efet.gr) .

Τα θεματικά πεδία, για τα οποία οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, είναι:

1.Περιβάλλον

2.Υγεία-Πρόνοια

3.Πολιτισμός-Αθλητισμός

4.Παιδαγωγικά

5.Οικονομία-Διοίκηση

6.Πληροφορική

7.Τουρισμός-Παροχή Υπηρεσιών

8.Αγροτικά

9.Τεχνικά – Μεταφορών

H διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών και συμπλήρωσης του Μητρώου  Εκπαιδευτών είναι ανοικτή.

Η επιλογή των εκπαιδευτών-εισηγητών θα γίνει σύμφωνα με το Ν.3812/2009, ΦΕΚ 234/τ.Α./28-12-2009 και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις προκηρύξεις των επιμέρους προγραμμάτων και στις σχετικές προτάσεις (τεχνικές προσφορές/τεχνικά δελτία) του φορέα.

Επιπλέον, είναι ανοιχτή η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων για την ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα κ. Πίτερης Χαράλαμπος 28310-40052,  κ. Νικολουδάκης Γεώργιος 28310-40050.