Ταξίδι από τα βάθη της γης στα όρια του σύμπαντος...πραγματοποίησαν μαθητές  ροντιστηριακού ομίλου από το Ηράκλειο με τους καθηγητές φυσικής Γιώργο Γραμματικάκη, Λάζαρο Γιομπλιάκη, Βασίλη Βείτη.

Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει στραμμένο το βλέμμα της 100 μέτρα κάτω από τη γη της Ελβετίας, όπου έχει τοποθετηθεί ο υπερεπιταχυντής, μήκους 27 χιλιομέτρων.

Το CERN είναι το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, το μεγαλύτερο στον κόσμο ερευνητικό κέντρο του είδους του.

Το CERN ιδρύθηκε το 1954 και αποτέλεσε μία από τις πρώτες κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες, δείχνοντας τον δρόμο για διεθνείς συνεργασίες. Περίπου 6.500 επιστήμονες χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του CERN, εκπροσωπώντας 500 πανεπιστήμια και περισσότερες από 80 εθνικότητες.

Αιτία ύπαρξης του CERN η «καθαρή επιστήμη», η διερεύνηση των πλέον θεμελιωδών ερωτημάτων για τη Φύση.

Τι είναι η ύλη και από πού προέρχεται; Πώς συγκρατείται μεταξύ της για να σχηματίσει αστέρια, γαλαξίες ή ανθρώπινα όντα; 

Απίστευτες οι διαστάσεις τμήματος του ανιχνευτή ATLAS.

Από την επιστήμη των υλικών μέχρι και τους υπολογιστές, η φυσική των σωματιδίων απαιτεί εξαιρετικές επιδόσεις, αναδεικνύοντας το CERN σε ένα σπουδαίο πεδίο πειραματισμού και ελέγχου για τη βιομηχανία.

Κύριος εξοπλισμός του CERN, οι επιταχυντές των σωματιδίων και οι ανιχνευτές, που αξιολογούνται στα μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα επιστημονικά όργανα στον κόσμο. Οι επιταχυντές είναι διατάξεις που επιταχύνουν σωματίδια, όπως ηλεκτρόνια και πρωτόνια, σε πολύ υψηλές ταχύτητες και ενέργειες.

Μέσω της σύγκρουσης αυτών των σωματιδίων με ακίνητους στόχους, ή μεταξύ τους, και της καταγραφής των αποτελεσμάτων των συγκρούσεων με ανιχνευτές, οι φυσικοί μπορούν να αποκαλύψουν τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των σωματιδίων.

Στο CERN, οι δέσμες των σωματιδίων μάς οδηγούν στην καρδιά της ύλης και πίσω στην αρχή του χρόνου, στη Μεγάλη Έκρηξη.

Το «Καθιερωμένο Πρότυπο», η σύγχρονη θεωρία δηλαδή που περιγράφει με επιτυχία όλα τα πειράματα στοιχειωδών σωματιδίων τα τελευταία χρόνια, δεν είναι πλήρης. Ένα από τα πολλά μεγάλα ερωτηματικά, πώς τα σωματίδια αποκτούν μάζα βρήκε απάντηση.

Το σωματίδιο <<Higgs>>...

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Σημαντικός ο ρόλος της Ελλάδας στο μεγάλο πείραμα

Ο ATLAS είναι ένας ανιχνευτής που σκοπό έχει να εκμεταλλευτεί όλο το δυναμικό της Φυσικής που βρίσκεται πίσω από τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων. Θα προσδιορίσει τις ενέργειες, τις διευθύνσεις, καθώς και την ταυτότητα των σωματιδίων που θα παραχθούν από τις συγκρούσεις των δύο δεσμών πρωτονίων.

 Αναμένονται γύρω στο δισεκατομμύριο συγκρούσεις το δευτερόλεπτο και ο ρυθμός μεταφοράς των δεδομένων θα είναι ισοδύναμος με 20 τηλεφωνικές συνδιαλέξεις όλων των κατοίκων της Γης συγχρόνως!

 Στο μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο, η Ελλάδα κατέχει αξιοπρόσεκτη θέση, αφού ομάδα ερευνητών από ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται στο CERN και μετέχουν στην κατασκευή του νέου Μεγάλου Επιταχυντή.

 Για το 30% της κατασκευής του φασματομέτρου μιονίων, υπόλογος είναι πολυσυμμετοχική ομάδα από το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 Τελικός σκοπός ο εντοπισμός μιονίων, τα οποία ενδεχομένως να οδηγήσουν τους επιστήμονες στην πειραματική ανίχνευση των σωματιδίων Higgs κάτι που τελικά επιτεύχθηκε.

 Στον ανιχνευτή CMS, «Συμπαγές Μιονικό Σωληνοειδές», αξιοπρόσεκτη είναι η παρουσία ερευνητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ κορυφαία η ελληνική συμμετοχή στη νέα κυοφορούμενη επανάσταση της πληροφορικής, όπου εκατομμύρια computers ανά τον κόσμο, ίσως και το δικό μας (!), θα συναθροίσουν και θα γιγαντώσουν την απαιτούμενη ασύλληπτη υπολογιστική ισχύ που απαιτούν τα πειράματα στο CERN, επινοώντας και νέα πρωτόκολλα ασφαλείας.