Σε ιδιωτικό πολυιατρικό παράρτημα του Πανεπιστημιακού Noσοκομείου της Πάτρας, έχουν μετατρέψει το πρώην ξενοδοχείο Primarolia 15 πανεπιστημιακοί γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, όπου δέχονται επι πληρωμή ασθενείς που παρακολουθούσαν στο Νοσοκομείο.

Μάλιστα η ιδιωτική εταιρία που κλείνει τα ραντεβού για λογαριασμό του Νοσοκομείου, ενημερώνει τον ασθενή που έχει κλείσει ραντεβού στο Νοσοκομείο με κάποιον από τους παραπάνω γιατρούς, ότι το ραντεβού του έχει ακυρωθεί και ότι ο γιατρός θα τον δεχτεί στο ιδιωτικό του ιατρείο.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες μέσα από το Νοσοκομείο, στο Primarolia, έχουν μεταφερθεί από το Νοσοκομείο και φάκελοι με ιστορικά ασθενών.
Η ίδρυση βέβαια ιδιωτικών ιατρείων από πανεπιστημιακούς γιατρούς επιτρέπεται, αρκεί να τηρούνται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διατάξεις.
Συγκεκριμένα δε ο νόμος 3918/2011 ορίζει:

«Οι πανεπιστημιακοί ιατροί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. επιτρέπεται να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας».

Διαβάστε εδώ