Η έδρα του ENISA επιβεβαιώνεται πως παραμένει στο Ηράκλειο. Αυτό είναι το μήνυμα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ENISA, μετά την έγκριση από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) ενός νέου Κανονισμού σχετικά με τον οργανισμό.

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό, ο οποίος βρίσκεται στα τελευταία στάδια πριν από την πλήρη έγκριση, ο Εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού και άλλες βασικές δραστηριότητες του θα παραμείνουν στο Ηράκλειο. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν:

- Την ομάδα του Εκτελεστικού Διευθυντή
- Έρευνα και ανάπτυξη
- Δημόσιες Σχέσεις
- Τμήμα Πληροφορικής
- Διαχείριση Εγκαταστάσεων
- Διοίκηση
Το επιχειρησιακό προσωπικό του ENISA, το οποίο ταξιδεύει συχνά για να υποστηρίξει την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει σαν βάση το υποκατάστημα του Οργανισμού στην Αθήνα, το οποίο θα μεταφερθεί σε καινούργιες εγκαταστάσεις το Μάρτιο του 2013.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, καθηγητής Udo Helmbrecht, δήλωσε: «Είναι σπουδαία η είδηση πως η έδρα του ΕNISA έχει επιτέλους επιβεβαιωθεί πως θα είναι εδώ στο Ηράκλειο. Η πόλη αποτελεί την έδρα του Οργανισμού από το 2005, και χαίρομαι που η καρδιά της δουλείας μας θα συνεχίσει να βρίσκεται εδώ.»

«Ο νέος Κανονισμός επιφορτίζει τον ENISA με νέα σημαντικά καθήκοντα, τα οποία για να εκτελέσουμε αποτελεσματικά, είναι ανάγκη το επιχειρησιακό προσωπικό μας να βρίσκεται σε μια τοποθεσία από όπου θα μπορεί να ταξιδεύει γρήγορα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί καλύτερα από το γραφείο μας στην Αθήνα. Όπως όμως είναι ξεκάθαρο στον Κανονισμό, η έδρα του ENISA παραμένει εδώ, στο Ηράκλειο, και με χαρά θα συνεχίσουμε να είμαστε μέλος της κοινότητας στην Κρήτη.»

Τα τελικά βήματα για τον Κανονισμό σχετικά με τον ENISA, είναι η έγκριση του από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και η συμφωνία από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαδικασίες αυτές αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.