Πληροφοριακό υλικό με θέμα το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη στήριξη της εργασίας των εργατών, απέστειλε με σχετική επιστολή ο γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Γιάννης Τσιφόρος, προς τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας.

Οι νέες προβλεπόμενες δράσεις αφορούν 192.000 επιπλέον άτομα και η ενίσχυση είναι της τάξης των 845 εκ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι νέες δράσεις αφορούν:

1) Κοινωνική εργασία: άμεση απασχόληση για 55.000 ανέργους και προϋπολογισμό 280 εκ. ευρώ.

2) Στήριξη εργασίας σε 13 περιφέρειες: Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) με εκτίμηση για 37.000 ωφελούμενους και προϋπολογισμό 190 εκατ. ευρώ.

3) 5 νέα προγράμματα ΟΑΕΔ: δημιουργία – διατήρηση θέσεων εργασίας για επιπλέον 100.000 άτομα, με προϋπολογισμό 375 εκατ. ευρώ.