Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ονοματοδοσία οδών
2.Γνωμοδότηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων
3.Γνωμοδότηση για διάθεση οικοπέδου για την δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος δράσεων εναντίον της φτώχειας.
4.Προεγκρίσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγιειονομικού ενδιαφέροντος.