Ελέγχους για τυχόν ανίχνευση DNA αλόγου σε τρόφιμα που περιέχουν μοσχαρίσιο κρέας, συνεχίζει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Όπως ανακοίνωσε, έχουν ήδη ελεγχθεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των παρασκευασμάτων κρέατος και σε ψυκτικές αποθήκες.

Η Ε.Ε. έκανε σύσταση προς όλα τα κράτη - μέλη για συντονισμένους ελέγχους που θα χρηματοδοτηθούν κατά 75% από την Ε.Ε. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους DNA αλόγου σε τρόφιμα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εκτιμάται ότι θα διενεργηθούν 2.500 εργαστηριακές δοκιμές, από τις οποίες οι 100 στην Ελλάδα.