Η ύφεση ρίχνει τα κρατικά έσοδα, παρά την υπερφορολόγηση των πολιτών, με αποτέλεσμα να πέσουν έξω όλες οι προβλέψεις και κυρίως εκείνες για τις εισπράξεις από έμμεσους φόρους.

Τα επιμέρους στοιχεία του προϋπολογισμού για τον μήνα Ιανουάριο δείχνουν υστέρηση

έναντι των στόχων κατά 409.000.000 ευρώ από έμμεσους φόρους Αναλυτικά, ανά κατηγορία φόρου, τον Ιανουάριο εισπράχθησαν (έναντι του μηνιαίου στόχου που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό):

- 161.000.000 από ΦΠΑ

- 157 εκατ. ευρώ λιγότεροι φόροι στα πετρελοειδή, έναντι του μηνιαίου στόχου.

- 133 εκατ. ευρώ λιγότερα από λοιπούς φόρους (χαρτόσημα, μεταβιβάσεις κεφαλαίων κλπ)

- 295 εκατ. ευρώ λιγότεροι φόροι κατανάλωσης.

- 181 εκατ. ευρώ λιγότερα από ειδικούς φόρους και ΦΠΑ στα καπνά

- 134 εκατ. ευρώ λιγότερα από τέλη κυκλοφορίας.

Αντίστοιχα εισπράχθηκαν λιγότερα (έναντι των στόχων Ιανουαρίου 2013 42 εκατ. από άμεσους φόρους εισοδήματος, εκ των οποίων 25 εκατ. από φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Η υστέρηση στους άμεσους φόρους πάντως καλύφθηκε λόγω της υπέρβασης στις εισπράξεις (έναντι των στόχων):

- κατά 103 εκατ. ευρώ από φόρους περασμένων ετών (δόσεις πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών του 2011 και προηγούμενα).

- κατά 109 εκατ. ευρώ από φόρους στα ακίνητα (λόγω ΕΕΤΗΔΕ κλπ).

Παρόλα αυτά ο προϋπολογισμός τον Ιανουάριο παρουσίασε τελικά πλεόνασμα, κατά 177 εκατ. ευρώ, αντί για έλλειμμα 873 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογιστεί για τον Ιανουάριο, επειδή συγκρατήθηκαν οι πρωτογενείς κρατικές δαπάνες κατά 679 εκατ. ευρώ (και ειδικά στο ΠΔΕ κατά 70%)και δεν δόθηκαν οι επιστροφές φόρων που είχαν προϋπολογιστεί.

Έτσι τα (προ επιστροφών φόρου) έσοδα διαμορφώθηκαν τον Ιανουάριο στα 4,42 δισ. ευρώ έναντι στόχου 4,659 δισ. ευρώ (υστέρηση 239.000.000 ευρώ).

Ωστόσο η υστέρηση θα ήταν μεγαλύτερη κατά 268 εκατ. ευρώ, εάν το υπουργείο Οικονομικών δεν προχωρούσε σε δραστική μείωση των επιστροφών φόρου που δικαιούνται να λάβουν οι φορολογούμενοι. Έτσι τον Ιανουάριο επεστράφησαν στους φορολογούμενους μόλις 43.000.000 ευρώ φόροι, ενώ είχε προϋπολογιστεί ότι θα επιστραφούν 311.000.000 ευρώ.

protothema.gr