Ο Αντιπεριφερειάχης Χανίων, κ. Απόστολος Βουλγαράκης, έστειλε χθες, Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013, έγγραφο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σε απάντηση στην αριθ. 8907/08-02-2013 ερώτηση του Βουλευτή Χανίων και Υφυπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη, σχετικά με την «Υλοποίηση της κατασκευής του ποδηλατoδρόμου – πεζόδρομου στη θέση της εγκαταλελειμμένης αρδευτικής αύλακας «Χάντακας» στο Ν. Χανίων».

Στην επιστολή του ο κ. Βουλγαράκης αναφέρει ότι είχε υπογραφτεί Προγραμματική Σύμβαση με τον ΟΑΔΥΚ από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων για την εκπόνηση «Μελέτης ποδηλατοδρόμου – πεζοδρόμου από τα Μεσκλά εως το Κολυμπάρι μέσω Αγιάς και μελέτη δημιουργίας Μουσείου Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Οικολογικού Πάρκου γύρω από τη Λίμνη της Αγιάς» προϋπολογισμού 158.000 € (με ΦΠΑ).

Ο κ. Βουλγαράκης διευκρινίζει επίσης ότι από το αντικείμενο της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης παραλήφτηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης που ορίζεται στο άρθρο 6 αυτής, μόνο το τμήμα που αφορά στη Μελέτη Δημιουργίας Μουσείου Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Οικολογικού Πάρκου γύρω από τη Λίμνη της Αγιάς.

Σύμφωνα με τη παραπάνω μελέτη δημοπρατήθηκαν δυο έργα:

α) Ανακαίνιση και Αλλαγή χρήσης ΜΥΗΣ Αγυιάς προϋπολογισμού 480.000€ (συγχρηματοδοτούμενο με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ) και

β) Έργα Προστασίας και Αναδειξης Λίμνης Αγυιάς προϋπολογισμού 1.353.000 €.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο κ. Βουλγαράκης επισημαίνει ακόμα ότι, όσον αφορά στη μελέτη του ποδηλατοδρόμου, διαπιστώθηκαν λάθη και παραλήψεις που καθιστούν ανέφικτη τη εφαρμογή του, και συγκεκριμένα τα εξής:

1. Τα τοπογραφικά υπόβαθρα δεν είναι ακριβή, με αποτέλεσμα τα σημειακά έργα Εξομάλυνσης των πρανών να πολλαπλασιάζονται πέραν των προβλέψεων της μελέτης.

2. Ο αύλακας υφίσταται ως γιγαντιαίος αγωγός στα πρώτα 700 μ. σε ύψος 2 έως 3 μ. υπεράνω του εδάφους με πλάτος περίπου 1,60 μ. όπου θα χρειαζόταν κάγκελο για να γίνει βατός με ασφάλεια.

3. Συνεχίζει εντός ιδιοκτησίας συσκευαστηρίου πορτοκαλιών και μειώνεται σε κιβωτιόσχημο αγωγό - άοπλο σκυρόδεμα - διατομής 1,00Χ ύψος 0,70μ. σε κατάσταση ερειπίου, επί της ανατολικής όχθης του ποταμού Κερίτη στα επόμενα 700 μ. και στη συνέχεια σε πρανή, παράλληλα της κοίτης.

4. Ο αγωγός αυτός κατά το ήμισυ της διαδρομής δεν υφίσταται πλέον.

5. Υπάρχουν ζητήματα ιδιοκτησιακά άλυτα προς το παρόν.

6. Ενώ η αφετηρία είναι δεδομένη δεν υπάρχει σημείο αναφοράς ως ολοκλήρωση. Η διαδρομή καταλήγει σε χωράφι λίγα μέτρα πριν το πρανές της εθνικής οδού.

7. Δεν υπάρχει άμεσος δομημένος συσχετισμός με την περιοχή του αύλακα εντός του Κάτω Πλατανιά και την ζώνη των ξενοδοχείων.

8. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Μελετητή εντός του Μαρτίου, για εξεύρεση νέας λύσης για την ως άνω διαδρομή του ποδηλατοδρόμου Αγιά – Πλατανιάς.