Στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό του 1.856.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός για το 2013 του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Σε πείσμα των καιρών η χρηματοδότηση του Ιδρύματος (συστάθηκε το 2003) ως «δίαυλου επικοινωνίας της Βουλής των Ελλήνων με την κοινωνία μέσω της παραγωγής και της προσφοράς έργων υψηλού επιπέδου στο χώρο του πολιτισμού, του ιστορικού προβληματισμού και της μελέτης των κοινοβουλευτικών θεσμών», αποδεικνύεται αρκετά δαπανηρός.

Ο προϋπολογισμός για το 2012 προέβλεπε κονδύλι 2.508.900 ευρώ από τα οποία τελικώς δαπανήθηκαν τα 1.988.853 ευρώ.

Μεταξύ των προϋπολογιζόμενων εξόδων προβλέπεται ποσό 480.000 ευρώ για αμοιβές προσωπικού συν 132.000 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές, 347.000 ευρώ για εκδόσεις, 415.000 ευρώ για εκπαιδευτικά προγράμματα, 170.000 ευρώ για διαχειριστικές δαπάνες κλπ. Πάντως ενώ για ταχυδρομικά τέλη προβλέπεται κονδύλι ύψους 12.000 ευρώ, για την ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών προβλέπονται 10.000 ευρώ.


tovima.gr