Στο 84,75% ανήλθε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Εθνική Τράπεζα στην Eurobank, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της δεύτερης, στο πλαίσιο της συγχώνευσης των δύο ομίλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank, η ΕΤΕ απέκτησε στις 20 Φεβρουαρίου 466,39 εκατ. μετοχές με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,35% των κοινών μετά ψήφου μετοχών της.

Οι νέες μετοχές της Εθνικής Τράπεζας που έλαβαν οι μέτοχοι της Eurobank, θα τεθούν σε διαπραγμάτευση στις 27 Φεβρουαρίου, με βάση τον προγραμματισμό.

in.gr